Konfirmasjonsgudsteneste Fjellgardane

Arrangør: Kyrkja i Bykle, Valle og Hylestad
: Fjellgardane kyrkje
Tid: lÝrdag 8. juni 12:00