Medlemsmøte Fagforbundet Bykle/Valle

Venke Anny Nes, nestleder, Forbundsregion Agder informerer om:
-Forsikringer – Fagforbundet
-Andre LOfavør forsikringer
-Medlemsfordeler Lofavør
-Tariffoppgjør 2019 – Hovedoppgjør 2020
-Informasjon om Fagforbundet Agder

Servering av kaffe og kake

Arrangør: Fagforbundet Bykle/Valle
: Bykle hotell
Tid: torsdag 23. mai 19:00