Konsert med Kulturpatrulja frå Setesdal i Bykle gamle kyrkje

Sommarkonsertar i
Setesdal
Summer Concerts

Onsdager kl. 19.30 / Wednesdays 7:30 PM
Fri entré på alle konsertane. Kollekt.
Free admission. Donations welcome.

Arrangør: KYRKJA I BYKLE, VALLE OG HYLESTAD
: Bykle gamle kyrkje
Tid: onsdag 17. juli 19:30