Konsert med Raymond Bjørling i Fjleegardane kyrkje

Sommarkonsertar i
Setesdal
Summer Concerts

Onsdager kl. 19.30 / Wednesdays 7:30 PM
Fri entré på alle konsertane. Kollekt.
Free admission. Donations welcome.

Arrangør: Kyrkja i Bykle, Valle og Hylestad
: Fjellgardane kyrkje
Tid: onsdag 24. juli 19:30