Vårmarknad - nytt - og bruktmarked ved grendehuset i Trydal

Salg av mat og drikke.
Dei som ønsker å selge frå eige bord kan melde seg på til
Petra Marie Trydal på tlf 415 03 735 eller e-post petramarie.
homme@gmail.com innan måndag 10.juni.Ønsker du å
levere inn lopper til kan det også avtalast med Petra Marie.
Salg av innleverte lopper og matsalg går til inntekt for drift av
Trydal Grendehus. Det koster ingenting å delta for å selge. Vi
håper på fint vèr så vi kan ha det ute, hvis ikkje flytter vi det
inn på grendehuset.

Arrangør: TRYDAL GRENDELAG
: Trydal grendehus
Tid: lrdag 15. juni 12:00