Musikken og folket - konsert

Konsert med Paal-Helge Hauge, Sverre Eftestøl, Vidar Lande og Sigrid B. Berg.
Inngang kr. 250 - kr. 200 for medlem av FA Valle

Arrangør: Folkeakademiet Valle i samarbeid med Valle kommune
: Valle kyrkje
Tid: søndag 25. august 18:00