Middagsfellesskap

Middag frå kl 16:30.
Pris kr 50,- for vaksne, born u/10 år gratis.

Velkomen

Arrangør: Diakontenesta i Bykle
: Bykle kyrkje - kjellaren
Tid: tirsdag 3. september