Hovden Pistolklubb

Arrangør: Hovden pistolklubb
: Bykle
Tid: torsdag 31. oktober 19:00