Hovden Pistolklubb

Arrangør: Hovden pistolklubb
: Hovden
Tid: torsdag 14. november 19:00