Hovden Pistolklubb

Arrangør: Hovden pistolklubb
: Bykle
Tid: torsdag 28. november 19:00