Kurs i korgfletting med pil

Fredag 8.nov kl 16-21 og laurdag 9.nov
kl 09-16 blir det arrangert kurs i
korgfletting med pil i Lislestog.
Kurslærar er May Tove Berg Lindås.
Ho vil gjennomgå alle grunnleggjande
fletteteknikkar for å byggje opp ei korg.
Kurset kostar kr 1200,- + kursmateriell (ca kr 200,-).
Bindande påmelding innan 17.oktober til Jørgine Sofie
Mosdøl på tlf.: 951 72 235 eller mail: jorgine@online.no

Arrangør: Bykle husflidslag
: Lislestog
Tid: fredag 8. november 16:00