Møte i Trydal Bedehus

Besøk av Cyril Pedersen som fortel om misjonsarbeidet i
Argentina, Turid og Karl Torstveit, og Sigrid Bjørgum
deltar med fin sang og musikk. Kollekt og kveldsmat
m/koseprat

Dei er velkommen

Arrangør: Trydal misjonslag - Ruth Trydal
: Trydal bedehus
Tid: fredag 18. oktober 18:00