Middagsfellesskap Bykle kyrkje

Middag frå kl 16:30.
Pris kr 50,- for vaksne, born u/10 år
gratis.

Denne dagen serveres det haustsuppe med brød

Velkomen!

Arrangør: Diakonitenesta i Bykle
: Bykle kyrkje - kjellaren
Tid: tirsdag 29. oktober 16:30