"Lønnsom satsing i landbruket" - Agder Angus

På hotellet er det info om Agder Angus, om evt etablering av
«Bykle Angusring», om rimelige og funksjonelle driftsbygninger mm - .
Gjennomgående tema:
Angusavtalen -markedets beste - gir melke- og kjøttprodusenter
mulighet til å foredle utmark og innmark til «verdens beste biff»
Meld deg på snarest!
Påmelding: Torleiv Roland 48394684 el. Eivind Odd Kallhovd 91619852

Arrangør: Agder Angus
: Bykle hotell
Tid: lrdag 4. desember 12:00