Oppfriskingsdosa skal ein ta tidlegast fire månader etter sist vaksinedose. Viss ein har hatt covid må det gå minst tre veker etter at ein vart frisk før ein får oppfriskingsdose.

Kontakt legekontoret

For dei som ynskjer ei oppfriskingsdose og møter kriteria som er lagt til grunn er Bykle legekontor staden å vende seg. Kontoret kan du ringe på tlf 37938670.