Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeidsgjevarkontroll- og rettleiing

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgivar trekkjer skatt og arbeidsgivaravgift i samsvar med vedtektene i skattebetalings- og folketrygdlova. Det er høve til å få informasjon og rettleiing dersom du tek kontakt med kemneren i kommunen din.

Generelt om tjenesten

Tema

- Økonomi og skatt

Tenesteomtale

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.

Bykle kommune er medlem av Interkommunal Arbeidsgjevarkontroll i Agder som held til i Grimstad.  Det er tilsette på dette kontoret som utførar reikneskapskontroll innafor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innberetning.  

Kontoret tilbyr også spesielle informasjons-/vegleiingstiltak til reikneskapskontor, arbeidsgjevarar og firma.  Utplukk av kontrollobjekter gjerast i samarbeid med skatteoppkrevjaren..

Skatteoppkrevjaren gir informasjon og vegleiing til nyetablerte verksemnder og til målgruppa ellers.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar og firma

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå skattebetalingslova § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Telefon:37932300
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33