Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Areal og planarbeid

Oppstart av planarbeid skal alltid avklarast med kommunen. Det er kommunen som er planmyndigheit og som må taka stilling til om planarbeid kan starta opp. Dei som ynskjer å starta planarbeid må sende inn ein førespurnad om dette til kommunen saman med naudsynt materiale (sjå vedlagde dokument og plan- og bygningslovas § 12-8).  Kommunen tek stilling til om planarbeidet kan starta opp, og innkallar til eit formelt oppstartsmøte i tråd med føresegn § 12-8 i plan- og bygningslova.

Arealplaner - sjølvbetening