Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Austvegen frå Dagparkering Sør til Hovden Vassverk blir stengd resten av 2020

Bykle Kommune skal legge ny hovudvassleidning parallelt med vegen, og vegen skal nyttast som anleggsveg.

Som alternativ turveg mot Gjuvet, kan Hartevassvegen/Solsetervegen nyttast.

Publisert