Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avfall - renovasjon - kasserte elektroniske og elektriske produkt (EE-avfall)

Farleg avfall skal ikkje blandast med anna avfall, men blir levert til nærmaste gjenvinningsstasjon.

Generelt om tjenesten

Tema

- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Tenesteomtale

Kommunen skal sørgje for at det finst mottak der du kan levere farleg avfall. Sørg for at emballasjen er tydeleg merka med opplysingar om innhaldet. 
 
Eksempel på farleg avfall frå hushald er:
 • Reingjeringsmiddel
 • Måling
 • Lim
 • Lakk
 • Sprayboks
 • Lysstoffrøyr
 • Løysemiddel
 • Bilpleiemidel
 • Bilolje
 • Båtpleiemidel
 • Skismørjing med fluor/fluorkarbon
 • Skirens
 • Bekjempningsmiddel
 • Naglelakk
 • Naglelakkfjernar

Avfallet leverast på Tykkås miljøstasjon.

Målgruppe

Hushald og verksemder med mindre mengder farleg avfall.

Kriterium/vilkår

Kommunen si plikt avgrensar seg til å ta imot inntil 1000 kg totalt per år per avfallseigar. 

Pris for tenesta

For hushald er det gratis å levere farleg avfall. Renovasjonsavgifta dekkjer dette. Verksemder må betale gebyr når avfallet blir levert.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar


aaa
Lover og forskrifter

Dette er ei lovpålagd teneste, sjå avfallsforskrifta kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer kva for avfallstypar som er farleg avfall.

Forskrifter

Avfallsforskriften

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
Telefon:37930040
Epost:sap@smg-iks.no
Postadresse:Syrtveit 4735 Evje
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33