Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Behandlingsreise til utlandet

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Behandlingsreise til utlandet er eit supplement til ulike behandlingstilbod som finst i Noreg. Dei fleste behandlingane skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyane.

Målgruppe

Personar som har

  • astma, kroniske lungesjukdommar og atopisk eksem (born og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sjukdom
  • seinskadar etter poliomyelitt (postpolio)

Kriterium/vilkår

Du må ikkje lide av andre alvorlege sjukdommar som til dømes

  • angina pectoris / nyleg hatt hjarteinfarkt
  • hjartesvikt
  • ubehandla høgt blodtrykk
  • kreftsjukdom (det skal gå tre år etter avslutta behandling)
  • alvorlege psykiske lidingar

Legen vil kunne gje deg fleire opplysningar om kva for sjukdommar som kan hindre deg i å reise. Alle som søkjer må i utgangspunktet kunne greie seg sjølve.

Pris for tenesta

Du må betale ein eigendel. Born og ungdom betaler ingen eigendel.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Behandlingsreiser til utlandet
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

___

Skjema

Søknad om behandling i utlandet

Søknadsfrist

Sjå lenkje Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrar, dokument, kart og liknande.

Søknaden sendes til

Skjemaa skal sendast samla til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Saksbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av ein lege i Behandlingsreiser.

Saksbehandlingstid

Tida varierer etter kva slags behandling du søkjer om. Du får melding i god tid før avreisa.

Klagemulighet

Det er ikkje høve til å klage, men du kan sende inn tilleggsopplysningar som kan endre prioriteringa.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Hanne Straume
Tittel:Kommuneoverlege
Telefon:91537970
Mobil:91537970
Epost:hanne.straume@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33