Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Besøksheim

Vil du støtte familiar med særlege behov ved å vere besøksheim for barn eller ungdom?

Generelt om tjenesten

Tema

- Setesdal Barnevern

Tenesteomtale

Å vere besøksheim inneber at du tek imot born eller ungdom éin eller fleire helgar per månad. Det er viktig at du er ein trygg og stabil vaksen som har husrom og hjarterom. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og ei støtte til familiar som har eit særleg behov. Han skal ikkje erstatte heimen som barnet har hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil oftast avertere etter besøksheim når det er behov. Du kan òg vende deg til kommunen på eige initiativ.

Målgruppe

Einslege, par og barnefamiliar

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje stilt krav om formell utdanning for å vere besøksheim. Det blir lagt størst vekt på kor eigna du er som person. Du kan gjerne ha eigne born.

For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Ein kan krevje politiattest også frå andre som bur eller oppheld seg i heimen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hjelpetiltak i hjemmet
Barnevernets hjemmeside
aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

 

Lover

Barnevernloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Marie Lovise Johnsen
Tittel:Leiar Setesdal barnevern
Telefon:37937500
Mobil:94514823
Epost:marie.johnsen@valle.kommune.no

Andre opplysningar