Bykle kommune sender ut høyring på mål for beverforvalting og forskrift om jakt og fangst på bever. 
 
Høyringsfrist er sett til 23. juni.
 
Innspel kan sendast på e-post eller vanleg post:
- postmottak@bykle.kommune.no
- Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle