Opningstider

 

Bykle

Hovden

Måndag

09.30 - 17.00

08.00 - 22.00

Tysdag

Stengt

08.00 - 22.00

Onsdag

14.00 - 19.00

08.00 - 22.00

Torsdag

09.30 - 17.00 

08.00 - 22.00

Fredag

Stengt

08.00 - 16.00

Laurdag/sundag

Stengt

Stengt

 
Biblioteka har redusert opningstid i skulens ferier, og held sommarstengt fem veker på sommaren.
Når det er kino så er biblioteket i Bykle ope til kl 22.00 
 
 

Bibliotektenesta:

Vi har eit godt utval av bøker, lydbøker, tidsskrift og filmar. Du kan søkje i bibliotekets katalog her. Finn du ikkje det du er ute etter, kan vi bestille frå andre bibliotek (fjernlån).
Du kan også søkje i Agder Samsøk og sjølv tinge bøker o.a. om du har nasjonalt lånekort og pinkode.
Bøker lånt på Bykle folkebibliotek kan leverast på andre bibliotek. Vi returnerer også gjerne bøker du har lånt på andre bibliotek.
Biblioteket samarbeider med Det flerspråklige bibliotek, og kan bestille bøker på ei rekke andre språk. Vi får da ei pakke bøker som vi kan låne ut til innbyggjarar over ei periode. Vi har t.d. stort sett alltid arabiske bøker. Ta kontakt viss du ønskjer bøker på ditt språk. 
 

Lånekort:

Alle over skulepliktig alder kan få lånekort. Du kan velje mellom lokalt lånekort som berre kan brukast hos oss, eller Nasjonalt lånekort som kan brukast over heile Noreg, og som også gir tilgang til mange digitale teneste. Kontakt biblioteket for å få lånekort.

 

E-bøker og e-lydbøker:

Last ned appen eBokBib og få tilgang til ei stor mengde e-bøker og e-lydbøker. Fungerer på iOS- og Android-plattformar, diverre ikkje datamaskinar. Logg inn med Nasjonalt lånekort og PIN-kode. 
 

Filmbib:

Filmbib lar deg låne norske filmar frå biblioteka i Noreg. Logg inn med Nasjonalt lånekort og PIN-kode. 
 

Digitale basar:

På biblioteket får du tilgang til følgjande databaser:
Ordnett
Atekst
PressReader
Idunn
Nasjonalbibliotekets digitale avisteneste
 

Datamaskin:

Begge biblioteklokala har ei datamaskin til gratis bruk for alle.
 

Aviser:

Båe biblioteka har avisene Setesdølen og Fædrelandsvennen som kan lesast i lokala. 
 

Boksirkel:

Biblioteket arrangerer boksirkel på biblioteket på Hovden ein onsdag i månaden, kl. 19-20. Sjekk Byklaren, Setesdalsbiblioteka.no eller biblioteket si Facebookside for informasjon om neste veke. Alle er velkomne

Biblioteket si nettstad: 

Biblioteket si heimeside, Setesdalsbiblioteka.no, er eit samarbeid med dei andre biblioteka i Setesdal. Her finn du informasjon om arrangement og anna aktuell informasjon. 

Facebookside:

Følg gjerne Bykle folkebibliotek på Facebook.