Brannvesenet i Bykle kommune er ein del av Setesdal Brannvesen IKS. Brannvesenet er organisert som eit deltidskorps med 18 mannskaper. Brannvesenet rykker ut til brannar, ulykker og akutt forurensning. Førespurnader rettast til brannsjefen som holder til på Verksmoen. Foruten dette utfører også brannvesenet brannførebyggande arbeid. Dette består i hovedsak av å inspisere brannsikkerheta i større bygningar, saksbehandle nybygg mht. brann, samt drive informasjonsverksemd..

Feievesenet utfører feiing og tilsyn av fyringsanlegg i boligar. Det blei innført ny feieforskrift i 1998, og denne medfører at boliger ikkje lenger bare skal feies, men også ha tilsyn med fyringsanleggets tilstand. Hensikten med tilsynet er å førebygge brannar som følge av feil ved fyringsanlegget (ildsted og pipe). Feiing vil ikkje som før nødvendigvis bli utført kvart år, men bli utført etter behov. Likevel ikkje sjeldnare enn kvart 4. år. 

Du kan få hjelp til:

  • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg / ombygging / tilbygg
  • Tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlege varer
  • Tillatelse til fyrverkerisalg
  • Tillatelse til oppføring av pipe / installering av eldstad
  • Råd og veiledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og veiledning til instruksar, rutiner og brannøvingar
  • Godkjenning av større arrangement.