www.bykle.kommune.no

Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Budsjett for år 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vart vedteke i Bykle kommunestyre 28.11.2019.

Dokumenta finn du her:

Vedteke økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020

Vedtaket i kommunestyret 28.11.19 samt kontrollutvalets budsjett

Publisert