Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline12. juli kl. 09:28

Vaksinasjon mot covid-19 i Bykle

Les mer clear
error_outline07. juli kl. 13:11

Koronatest før utanlandsreise

Les mer clear

Som eigar eller bustadbyggjar, vil du ha behov for å kjenne til ei rekke kommunale tenester.

Mogelegheit for fast busetting i fritidsbustader

Bykle kommune opnar for tillatelse/mogelegheit til fast busetting gjeve gjennom
dispensasjon etter PBL Kap 19. Innvilga løyve gjeld for 10 år.
Planutvalet får fullmakt til å handsame søknadar.

  •  Dispensasjon forutset at søkjar melder flytting til fritidseigedomen minimum 3 månader etter innvilga dispensasjonssøknad. Viss ikkje flytting vert meld innan fristen feld dispensasjonen vekk.
  • Kommunale avgifter gjeld som for bustader
  •  Dersom det er behov for for skuleskyss vil skyssgrensa for dei ulike årstrinna bli rekna frå hovudveg til skule.
Anders Martinsen fotografer

Skal du søke om løyve til tiltak / byggesak?

Vi opplev at ein del er i tvil om kva skjema og vedlegg som trengst når dei skal søke om tiltak / byggeløyve. No er det laga nasjonale sjekklister for å gjere byggesakshandsaminga meir lik og gi meir komplette søknadar. Sjekklistene er til hjelp i kommunen si handsaming, men den som skal sende søknad kan og bruke den nye versjonen av sjekklistene for å få ei oversikt over kva regelverk som gjeld for dei ulike byggesøknadar. Lenke til sjekklistene finn du her: https://ftb-checklist.dibk.no/

Informasjon om digitalisering av sjekklistene finn du her