Bur du i kommunen får du også Byklaren i postkassa om ikkje så lenge. Arrangement som er viktig for deg bør du legge inn på din kalender med ei gong!  

Lag og foreningar, som er etablerte i kommunen, kan bruke Byklaren til å varsle om møte, aktivitetar og arrangement.  

Informasjonen som du vil ha med, må sendast til byklaren@bykle.kommune.no innan den 15. i kvar månad. 

 • Målform: Nynorsk                                             
 • Utgjevar: Bykle kommune
 • Format:  A3 / bretta
 • Opplag:  Ca. 530 - 11 nummer per år.
 • Distribusjon:
  • Som uadressert B-post til husstandar og bedrifter i Bykle kommune
  • Til dei som har valgt å abonnere på Byklaren - sjå nederst på nettsida
  • Her på vår nettside