Barnehagen ligg i nærområde til både bustadfelt, barneskule og friområde med lysløype og skistove.

Dei to avdelingane våre er Ulvetuva, ei avdeling med plass til 18 barn i alderen 3-5 år, og Bjørnehiet, småbarnsavdelinga vår med plass til 9 barn under 3 år. Avdelingane er romslege og innhaldsrike, og innbyr til ulike aktivitetar og mykje leik.
Barna har ein stor leikeplass å utfalde seg på. Uteområdet har både naturtomt og opparbeida leikeareal, med mellom anna snikkarbod, leikestove og kunstgrasbane. Jordbæråkeren og ripsbuskene, blåbærlyng og moltemyr, gjer haustane særleg søte og gode.

Barnehagen har også ei årestoge som ligg like i nærleiken. Om vinteren vert det oppkøyrd akebakke utanfor årestoga, kjekt å ha den til å varme seg i.
Vi nyttar biblioteket, gymsalen og symjehallen som ligg i gåavstand til barnehagen, og kulturskulen gir oss tilbod om musikk, leikarring og eventyrstunder.

Dei eldste barna, kompisane, har månadlege turar/aktivitetar med kompisane i Fjellgardane barnehage.

 

Sjå også lenka frå Utdanningsdirektoratet om foreldrebetaling og moderasjonsordningar: 
"Frå 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale meir enn 6 prosent av inntekten sin for ein barnehageplass.

Foreldrebetalinga er også begrensa av maksimalprisen.  Dette kan du lese meir om her.

Elektronisk søknadsskjema finn du her
 

Lenker til Helsedirektoratet:

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Bra mat i barnehagen; råd, tips og oppskrifter