Bykle kommune blei varsla om at 9 medarbeidarar som er organisert i Fagforbundet vil bli tatt ut i streik  frå 27.mai om mekling ikkje førar fram.

Streik er eit lovleg verkemiddel og vi respekterer det.

Tilsette i kommunen gjer ein viktig jobb som innbyggjarar og brukarar av tenestene vil merke ved ein eventuell streik.

Vi har oppdatert beredskapsplanen for streik og sett den i verk. Blir streik et faktum kjem vi med oppdatert informasjon seier kst. Kommunedirektør Ann Ebeltoft.