- Vis god smitteådferd.

- Unngå å stimle saman i flokkar i sentrum eller ved skisenter.

- Hald minst 1 meter avstand.
 

Vi oppmodar alle grunna smittevernomsyn,  at det no fram til over nyttår nyttast munnbind i situasjonar der 1 meter avstand er vanskeleg å halde eller ikkje kan haldast på følgjande sett: 

  • bruk munnbind i butikkar
  • bruk munnbind på serveringsstedar
  • bruk munnbind i andre typer fellesområde innandørs,
  • bruk munnbind i lokale for kultur-, sport- og fritidsaktivitetar innandørs
  • bruk munnbind ved kollektivreisar, når 1 meter avstand ikkje kan oppretthaldast.
  • at ein bruker munnbind også utandørs, der det kan lagas køar og opphoping av menneske som til dømes i heiskøer, i køar utanfor serveringsstedar, der 1 meter regelen ikke kan haldast.

Dei som kjem frå områdar med høgt smittetrykk er spesielt oppmerksame og vi oppmodar om generell bruk av munnbind i tråd med denne oversikten.