Mange av dei tilsette på Bykle rådhus tek ferie i juli og august. Det er difor lurt å avklare om den du ønskjer å møte er til stades, før du møter opp på rådhuset. 
Besøk utanom opningstidene kan avtalast direkte med den aktuelle sakshandsamaren.