Bykle samfunnshus og bibliotek: 476 85 262
Hovden grendehus og bibliotek: 902 16 856Dei største brukarane er Bykle barne- og ungdomsskule, Bykle idrettslag, Bykle kulturskule, SFO, Bykle barnehage og andre frivillige lag. Næringslivet er også ein viktig aktør, i samband med arrangement og selskap når dei treng ekstra plass. I tillegg er det ei stor gruppe privatpersonar som brukar treningsfasilitetar og øvrige tilbod på samfunnshuset.​

Nedst finn du ei oversikt over kva som er tilgjengeleg av utstyr når det gjeld AV, lyd og lys på grendehusa våre i Bykle og på Hovden.

ORDINÆRE OPNINGSTIDER:                                                    

Måndag 10:00 - 16.30
Torsdag 10.00 - 16.30
Tysdag, onsdag og fredag Stengt

Huset er stengt i alle skoleferier


Meiropent bibliotek

Biblioteket i Bykle er meiropent. Det vil sei at ein kan bruke biblioteket utanom opningstid, alle dagar mellom kl. 7 og kl. 23.

Skulebibliotek, kulturskule, skule og SFO brukar samfunnshuset på dagtid.