Dei største brukarane er Bykle barne- og ungdomsskule, Bykle idrettslag, Bykle kulturskule, SFO, Bykle barnehage og andre frivillige lag. Næringslivet er også ein viktig aktør, i samband med arrangement og selskap når dei treng ekstra plass. I tillegg er det ei stor gruppe privatpersonar som brukar treningsfasilitetar og øvrige tilbod på samfunnshuset.​

Nedst finn du ei oversikt over kva som er tilgjengeleg av utstyr når det gjeld AV, lyd og lys på grendehusa våre i Bykle og på Hovden.

ORDINÆRE OPNINGSTIDER:                  (Opningstider i skuleferiar/høgtider 2019-2020 - klikk her)                                       

Måndag 10.00 - 17.00
Onsdag 14.00 - 19.00(til 22. når kino)
Torsdag 10.00 - 17.00
Tysdag og Fredag Stengt

Skulebibliotek, kulturskule, skule og SFO brukar samfunnshuset på dagtid.