Merknadar skal sendast  til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no.

Merk merknaden med saksnummer 17/734 , kva merknaden gjeld, den eller dei endringar De ynskjer og grunnen til at De meiner marknaden skal takast til fylgje.

Vedlegg:

  • Melding om vedtak og utlegging til offentleg ettersyn
  • Føresegn
  • Plankart
  • Planskildring
  • Merknadar