Kurshaldar er Kåre Haugaas som er styreleiar av skogselskapet i Agder og er forfattar av boka «Førstehjelp for nye skogeiere på Agder».

Fyrste kurskveld er 3. mai klokka 18.00 i Sentrumsbygget i Evje, medan andre kurskveld blir avtalt med kursdeltakerane fyrste kvelden ut frå kva som høver med omsyn stad og tid.  Andre kurskveld vil vere ute i skogen og då gjerne hjå ein av kursdeltakerane.

Det vil vere enkel bevertning i løpet av kvelden.

Påmelding til Øivind Aakhus tlf. 952 01 695 innan 25. april

Arrangør: Skogeigarlaga i Setesdal og Skogselskapet i Agder