Agder fylkeskommune tilbyr årleg gründerkurs til regionsamarbeida. Kursa er rekna på verksemder i oppstart, men og for dei som ønskjer litt fagleg påfyll innan ulike emne.

I haust blir følgjande kurs tilbydd:

  • Sal og kundekommunikasjon, 3. og 5. november kl 18-21, Dølen Hotel, Evje
  • Bedriftsøkonomi og rekneskap; 15.sept.17, sept. og 22. okt , kl 17-21, Revsnes hotell, Byglandsfjord
  • Introduksjonskur "Smart-Start", 28.okt kl 17-21, Revsnes hotell, Byglandsfjord

For meir informasjon om kursinnhald, kursstad og påmelding - sjå her. på regionrådet sine sider.