Virkemiddelapparatet er stort når det gjeld grüderar og dei som har idear til utvikling av produkt og tenester. På den store pengedagen, 22.oktober, kan du pitche ideen din og finne finansiering til å komme til vidare utvikling og realisering.

Heildigitalt: Den store pengedagen er et arrangement der du som bedriftsleiarar får fagleg påfyll og «speed-dater» virkemiddelapparatet. Hovudpoenget med denne dagen er moglegheiter for ein-til-ein samtale med dei ulike aktørane.

Om den store pengedagen: Den Store Pengedagen starta i 2014, og er blitt ein sentral møteplass i Agder for å koble næringslivet med det offentlege virkemiddelapparatet og andre finansierings- og mobiliseringsaktører. Arrangementet er initiert av NHO Agder i samarbeid med Agder fylkeskommune, Forskningsrådet, Sørlandets Europakontor og Innovasjon Norge.

Har du spørsmål om arrangementet, ta gjerne kontakt på e-post anne.klepsland.simonsen@nho.no eller telefon 452 81 996.

Sjå program/påmelding her.