www.bykle.kommune.no

Det er nå mogleg å tidlegrøyste

Tidlegrøysting er mogleg frå 1.7 - 9.8, før den ordinære førehandsrøysteperioden. Ta kontakt med kommunen for å avtale tidlegrøysting på epost: postmottak@bykle.kommune.no eller telefon 37 93 85 00.

For førehandsrøysting 10.08 - 10.09 og røysting på valting 13.09 sjå her!

Publisert