Ev. merknader skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller postmottak@bykle.kommune.no innan 25.06.2019.

Opplysningar og relevante plandokument i saka, sjå under eller ta kontakt med informasjonen.