Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering for Hartoll setergrend er vedteke

Kommunestyret vedtok i møte 03.09.2020, sak 120/20, detaljreguleringsplan for Hartoll setergrend, plan ID 201311. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 5. oktober 2020. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga.
 

Meir informasjon

Publisert