Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering Hovden vassverk

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Hovden vassverk lagt ut til høyring og offentleg ettersyn, etter 1 gongs handsaming i planutvalet, den 11.05.20, sak 87/20.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nytt kommunalt vassbehandlingsanlegg på Hovden aust, ved dagens anlegg. Anlegget skal oppfylle Mattilsynets krav til barrierar og tryggleik, samt kommunens kapasitetsbehov.

Plankart med føresegner og planbeskriving, og andre sentrale dokument i saka, kan du sjå under.

Merknader kan sendast til Bykle kommune, innan 28.06.2020. Adresse: Sarvsvegen 14, 4754 Bykle. E-post: postmottak@bykle.kommune.no

Meir informasjon

application/pdfVedtak.pdf 912 KB
Publisert