Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering Nordli nord planID 202005 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Med heimel i plan- og bygningsloven § 12 – 12, vedtok kommunestyret i møte 30.09.2021 sak 96/21, detaljregulering for Nordli nord gbnr 3/18 del av teig BFR19 planID 202005.

Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune. Klagefristen er 23.11.2021. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga.

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 05. november 2021