Vedtaket kan påklagas til Bykle kommune.
Klagefrist er 01.01.2018
Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no.
Oppgjev saksnummer 17/1163, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga.

Plankart kan sjåast her: Planinnsyn