Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Penger

Penger

Eigedomsskatt 2017

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2017, eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c - for verk og bruk, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, er lista over utskriven eigedomsskatt for 2017 i Bykle kommune lagt ut til ålment ettersyn i 3 veker frå 11.01.2017.  

Skatten vert skrive ut med kr. 7 for kvar tusen av takstsum for dei einskilde skatteobjekta. Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatten dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare. Klaga må sendast skriftleg til :

Bykle kommune, eigedomsskattekontoret,
Sarvsvegen 14,
4754 Bykle

innan 24.februar 2017.

Eigedomsskattekontoret

 

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
Informasjonen - 37938500
postmottak@bykle.kommune.no 

Penger
Publisert | Oppdatert 11. januar 2017