Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ann Ebeltoft
Tittel:Økonomisjef
Telefon:37938532
Mobil:99163295
Epost:ann.ebeltoft@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33