Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kravet om overtakst skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Overtakstnemnda behandlar krav om overtakst (klage over skattetakst).

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Ann Ebeltoft
  Tittel:Økonomisjef
  Telefon:37938532
  Mobil:99163295
  Epost:ann.ebeltoft@bykle.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33