Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Lover

Eigedomsskattelova

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Klagen skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

Saksbehandling

Saksbehandling

Klagenemnda til kommunen behandlar klage over skattetakst.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ann Ebeltoft
Tittel:Økonomisjef
Telefon:37938532
Mobil:99163295
Epost:ann.ebeltoft@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33