Måndagar er det ope på Hovden.

Tysdagar er det ope frå kl. 13:00 i Valle.

Onsdagar er det ope på Hovden.

Torsdagar er det ope i Valle frå kl. 13:00.

Fredager er det stengt.

 

Telefonnummer for å kome i kontakt med fysioterapitenesta er 468 83 253 og 953 06 880