Planutvalet vedtok i møte 07.12.2020, sak 212/20, endring av reguleringsplan for Hovden Aust, plan ID 200509. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 11. januar 2021. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga.