Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

ENØK og miljø

Tilskotsordning – energieffektivisering

Bykle kommune vil vere ein pådrivar for ei grøn og berekraftig utvikling. Ein har no fått på plass ei lokal ordning kor både private bustader, næringsliv og lag/organisasjonar kan søkja om tilskot til eit eller fleire energieffektiviserande tiltak.

Innkomne søknader vil bli behandla fortløpande og i etterkant av kvar søknadsfrist, så lenge ordninga varer.

  • Søknadsfristen er 1. mars og 1. september

Meir informasjon og detaljar om ordninga finn du i eiget regelverk: 
Regelverk for støtte til energieffektivisering
EØS-avtalens regler om offentlig støtte


Søknad om støtte til energieffektivisering - Næringsliv og lag/organisasjonar.

Søknad om støtte til energieffektivisering - Private hushald