Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablerarprøven for serveringsverksemd

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Før ein serveringsstad kan få serveringsløyve, må dagleg leiar av serveringsstaden ha klart etablerarprøven. (Dette er ikkje det samme som kunnskapsprøven etter alkohollova.)

Etablerarprøven skal sikre at den som er ansvarleg for serveringsstaden, har dei nødvendige kunnskapane om økonomistyring og lovgjeving som har noko å seie for drifta. Kommunen skal halde prøven innan to månader etter at han har tatt imot melding om at du ønskjer å avleggje prøven.

Etablerarprøven er ein fleirvalsprøve. Du vil få 90 minutt til å svare på prøven. For å klare prøven må 40 av 50 svar vere rette. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Dagleg leiar i ei verksemd som har eller søkjer om serveringsløyve

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt serveringslova § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Forskrifter

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler

Orientering om etablererprøven (rundskriv)

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Tallak Bjørnarå
Tittel:Rådgjevar - Kommunal forvaltning
Telefon:37938603
Mobil:90649388
Epost:tallak.bjornaraa@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33