Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline15. mai kl. 12:21

Rådhuset opnar, med nokre restriksjonar

Les mer clear

Familievernkontor

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Familievernkontoret gjev deg eller dykk tilbod om behandling og rådgjeving når det er vanskar eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med eit familievernkontor, og alle dei tilsette har teieplikt. Samtaleterapi for par og familiar er det vanlegaste tilbodet. Familievernkontoret tilbyr òg kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstema. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrot for ektepar eller sambuarar med barn under 16 år
  • når foreldre som ikkje bur saman, ønskjer rettssak om foreldreansvar, bustaden til barnet/borna eller samvær

Det er familievernkontor i alle fylka. Dei er anten statlege eller kyrkjelege, men det same lovverket gjeld for alle, og det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som godkjenner dei.

Pris for tenesta

Tilbodet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonane i sitt distrikt, særleg om fødselsførebuande kurs og kurset for nybakte foreldre, "Godt samliv". Der det er aktuelt og når familien sjølv gjev samtykke til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for heile familien. Familievernkontoret samarbeider òg med skolar, sosialkontor, frivillige organisasjonar, kyrkjelydar og liknande.

aaa
Lover og forskrifter

Sjå spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapslova § 26 Mekling mv. 

Lover

Barnelova
Ekteskapsloven
Familievernkontorloven

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:NAV Bykle
Telefon:55553333
Postadresse:4754 Bykle
Besøksadresse:NAV Bykle, Rådhuset, Sarvsvegen 10, 4754 Bykle
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33